Sớm đầu tư cảng Bãi Gốc, tuyến đường ven biển

Khu vực biển Bãi Gốc, xã Hòa Tâm, TX Đông Hòa.

Khu vực biển Bãi Gốc, xã Hòa Tâm, TX Đông Hòa. Ảnh: PV

Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành trung ương đầu tư cảng Bãi Gốc để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên nói riêng và vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ nói chung.

Cụ thể, cử tri kiến nghị trung ương quan tâm, xem xét bổ sung dự án đê chắn sóng (cảng Bãi Gốc) vào kế hoạch đầu tư công trung hạn trung ương giai đoạn 2021-2025 và ưu tiên bố trí nguồn vốn trung ương để lập thủ tục chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện đầu tư dự án giai đoạn 2021-2025; đồng thời bổ sung dự án Khí hóa lỏng vào Quy hoạch điện VIII.

Theo cử tri tỉnh Phú Yên, về đầu tư cảng Bãi Gốc: Theo định hướng đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040, Khu kinh tế Nam Phú Yên được tiếp tục xây dựng và phát triển trở thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa chức năng và các ngành công nghiệp gắn với cảng biển, trở thành một trung tâm dịch vụ và du lịch cấp quốc gia và khu vực. Việc đầu tư cảng nước sâu Bãi Gốc và khu hậu cần cảng biển có ý nghĩa hết sức quan trọng, với mục tiêu là cảng tổng hợp, phát huy được các lợi thế về các trung tâm logistics gắn với hệ thống cảng biển, cảng hàng không, đường thủy nội địa nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh liên kết vùng, tạo động lực thu hút những dự án công nghiệp, dịch vụ lớn đầu tư vào Khu kinh tế Nam Phú Yên.

Để đầu tư cảng nước sâu Bãi Gốc, cần thiết phải đầu tư đê chắn sóng là một trong những hạng mục thuộc quy hoạch cảng Bãi Gốc với chiều dài 2.391m, kinh phí đầu tư khoảng 3.500 tỉ đồng và bổ sung dự án Khí hóa lỏng vào Quy hoạch điện VIII, là một trong những lĩnh vực thời gian qua đã có nhiều nhà đầu tư quan tâm tiếp cận, tìm hiểu đăng ký đầu tư dự án.

Ủng hộ việc phát triển và đầu tư bến cảng

Để từng bước hoàn thành toàn tuyến đường ven biển qua địa phận tỉnh Phú Yên, việc đầu tư tuyến đường bộ ven biển đối với các đoạn chưa được đầu tư (bao gồm cả mở rộng một số đoạn tuyến ở khu vực đầm Ô Loan cho phù hợp quy hoạch chung xây dựng đô thị Ô Loan đã được UBND tỉnh phê duyệt) là cần thiết.

Trả lời kiến nghị cử tri Phú Yên, Bộ GT-VT cho biết: Về cảng Bãi Gốc, triển khai Quyết định 1764/QĐ-BGTVT ngày 3/8/2011 của Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Nam Trung Bộ (nhóm 4), ngày 29/10/2012, Cục Hàng hải Việt Nam đã có Quyết định 921/QĐ-CHHVN phê duyệt quy hoạch chi tiết bến cảng Bãi Gốc giai đoạn đến năm 2020. Tuy nhiên do khó khăn về nguồn vốn nên dự án chưa triển khai. Đến nay, Bộ GT-VT có Quyết định 2370/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 4 giai đoạn 2020-2030 thay thế Quyết định 1764/QĐ-BGTVT ngày 3/8/2011 nêu trên nên quy hoạch chi tiết bến cảng Bãi Gốc tại Quyết định 921/QĐ-CHHVN của Cục Hàng hải Việt Nam không còn phù hợp.

Thực hiện Luật Quy hoạch, Bộ GT-VT hoàn thành lập quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, bến cảng Bãi Gốc - Đông Hòa được quy hoạch với phạm vi gồm vùng đất và vùng nước tại Bãi Gốc; chức năng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương; cỡ tàu phát triển phù hợp với lộ trình đầu tư, khai thác các khu kinh tế, khu công nghiệp tại địa phương và quy hoạch tổng thể về năng lượng, quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt.

Về chủ trương, Bộ GT-VT ủng hộ việc phát triển và đầu tư bến cảng Bãi Gốc phù hợp quy hoạch cảng biển và các quy hoạch liên quan. Sau khi quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ban hành, Bộ GT-VT sẽ giao Cục Hàng hải Việt Nam lập quy hoạch chi tiết vùng đất vùng nước cảng biển, trong đó bến cảng Bãi Gốc sẽ được quy hoạch chi tiết các hạng mục công trình làm cơ sở Bộ GTVT báo cáo cấp thẩm quyền bố trí vốn đầu tư các hạng mục kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng.

Về bổ sung dự án Khí hóa lỏng vào quy hoạch điện VIII, Bộ GT-VT cho biết, quá trình Bộ Công thương lập quy hoạch điện VIII, Bộ GT-VT đã có văn bản tham gia ý kiến. Đề nghị UBND tỉnh Phú Yên có văn bản đề nghị Bộ Công thương nghiên cứu, bổ sung dự án Khí hóa lỏng vào quy hoạch điện VIII theo quy định.

Ưu tiên, chủ động cân đối ngân sách

Về hỗ trợ đầu tư tuyến đường bộ ven biển, cử tri Phú Yên kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính, Bộ GT-VT và các bộ, ngành liên quan quan tâm hỗ trợ tỉnh Phú Yên điều chỉnh mở rộng một số đoạn tuyến ở khu vực đầm Ô Loan thuộc quy hoạch chung xây dựng đô thị Ô Loan đã được UBND tỉnh phê duyệt (tại Quyết định 611/QĐ-UBND ngày 30/3/2018) nhằm phát huy hiệu quả đầu tư khu vực ven biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành quan tâm, đưa vào cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương để hỗ trợ đầu tư hoàn thiện các đoạn tuyến còn lại với kinh phí đầu tư khoảng 650 tỉ đồng.

Bộ GT-VT cho biết: Theo quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 129/QĐ-TTg ngày 18/1/2010, tổng chiều dài tuyến đường ven biển qua địa phận tỉnh Phú Yên là 137,5km (thực tế là 127,5km) với quy mô đường cấp III, riêng đoạn từ cầu Hùng Vương đến nam cầu Đà Nông có quy mô đường đô thị. Đến nay, các đoạn tuyến đi trùng với quốc lộ 1 và quốc lộ 1D dài 45,5km đã được Bộ GT-VT đầu tư phù hợp với quy mô được duyệt, còn lại 82km đi trùng với các tuyến đường thuộc thẩm quyền đầu tư của địa phương. Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến nay đã và đang đầu tư 27km, còn lại hơn 55km chưa được đầu tư.

Do đây là tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý đầu tư và xây dựng của UBND tỉnh Phú Yên, đề nghị UBND tỉnh sắp xếp thứ tự ưu tiên, chủ động cân đối ngân sách của tỉnh, trường hợp khó khăn báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ trực tiếp cho tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Bộ GT-VT sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh để giải quyết các vấn đề liên quan đến giao thông vận tải trên địa bàn.

Nguồn: baophuyen


Bài viết liên quan

Tuy Hòa thành phố bên sông vươn ra biển lớn
Tuy Hòa thành phố bên sông vươn ra biển lớn
Từ một đô thị thuần nông, sau 33 năm trở thành trung tâm chính trị, kinh tế,...
Tuy Hòa đẩy mạnh quy hoạch, hướng tới đô thị xanh và hiện đại
Tuy Hòa đẩy mạnh quy hoạch, hướng tới đô thị xanh và hiện đại
Với những tiềm năng và hạ tầng cơ sở sẵn có, TP Tuy Hòa đang đẩy mạnh...
Đoàn công tác của Bộ GT-VT kiểm tra hiện trường Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại TX Sông Cầu
Đoàn công tác của Bộ GT-VT kiểm tra hiện trường Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại TX Sông Cầu
Ngày 28/4, đoàn công tác của Bộ GT-VT do Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm làm trưởng...
Giải phóng mặt bằng triển khai dự án đường cao tốc Bắc - Nam
Giải phóng mặt bằng triển khai dự án đường cao tốc Bắc - Nam
Ngày 9/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì hội nghị triển khai...
Thị xã Sông Cầu tập trung đầu tư hạ tầng để trở thành thành phố thứ 2 của tỉnh
Thị xã Sông Cầu tập trung đầu tư hạ tầng để trở thành thành phố thứ 2 của tỉnh
Thị Xã Sông Cầu đang tập trung mọi nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị...
Phú Yên đang đổi mới theo từng ngày
Phú Yên đang đổi mới theo từng ngày
Những năm gần đây việc chú trọng đầu tư hạ tầng đặt biệt tại thành...
Bộ GTVT chỉ đạo nóng vụ mặt đường quốc lộ 1 qua Phú Yên hỏng nặng vá rồi lại tróc
Bộ GTVT chỉ đạo nóng vụ mặt đường quốc lộ 1 qua Phú Yên hỏng nặng vá rồi lại tróc
Mưa kéo dài khiến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh tiếp tục hư hỏng nặng,...
Gấp rút nâng cấp và thi công nâng cấp quốc lộ 25 đoạn qua huyện Phú Hòa
Gấp rút nâng cấp và thi công nâng cấp quốc lộ 25 đoạn qua huyện Phú Hòa
Phú Yên: còn hơn 2 tháng nữa là công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 25...
Đã có kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 16aXLTB
Đã có kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 16aXLTB
(ĐTH) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Tuy Hòa vừa công bố kết quả...
Phú Yên đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp quốc lộ 25 đoạn qua huyện Phú Hòa
Phú Yên đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp quốc lộ 25 đoạn qua huyện Phú Hòa
Ngày 5/11, đồng chí Lê Tấn Hổ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường...
Đảm bảo chất lượng công trình và mỹ quan đô thị thuộc dự án Hồ điều hòa Hồ Sơn
Đảm bảo chất lượng công trình và mỹ quan đô thị thuộc dự án Hồ điều hòa Hồ Sơn
Những ngày qua, dư luận xã hội phản ánh về việc xảy ra nhiều hư hỏng,...
Phú Yên xây dựng hồ điều hòa và hạ tầng xung quanh TP. Tuy Hòa tổng diện tích hơn 20 ha
Phú Yên xây dựng hồ điều hòa và hạ tầng xung quanh TP. Tuy Hòa tổng diện tích hơn 20 ha
UBND tỉnh Phú Yên vừa có quyết định về việc giao đất để thực hiện dự...
Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm đồng chí Hà Công Khánh giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp
Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm đồng chí Hà Công Khánh giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp
Sáng 5/10, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch...
Hoàn thành sơ bộ quy hoạch tổng thể tỉnh Phú Yên
Hoàn thành sơ bộ quy hoạch tổng thể tỉnh Phú Yên
Chiều 7/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe nhà tài trợ, đơn vị tư vấn...
Đưa Phú Yên tiến bước, phát triển bền vững
Đưa Phú Yên tiến bước, phát triển bền vững
TP Tuy Hòa - trung tâm tỉnh lỵ của Phú Yên đang được đầu tư xây dựng để...
Tuy Hòa: Lọ Lem bên bờ biển
Tuy Hòa: Lọ Lem bên bờ biển
Truyện cổ tích về cô bé Lọ Lem được anh em nhà Grimm (Đức - thế kỷ XIX) sưu...
Phú yên: Đẩy mạnh thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công
Phú yên: Đẩy mạnh thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công
UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương,...
Phú Yên: Cảnh cáo Chủ tịch UBND huyện Tuy An vì liên quan đất đai
Phú Yên: Cảnh cáo Chủ tịch UBND huyện Tuy An vì liên quan đất đai
Chiều nay (2-3), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cho biết đã xem xét thi hành...
Phú Yên mời tư vấn quốc tế lập quy hoạch chiến lược phát triển
Phú Yên mời tư vấn quốc tế lập quy hoạch chiến lược phát triển
Mời tư vấn quốc tế có kinh nghiệm và năng lực lập quy hoạch phát triển là...
Phú Yên - hoàn thiện hạ tầng hút ngoại lực, tạo bứt phá
Phú Yên - hoàn thiện hạ tầng hút ngoại lực, tạo bứt phá
Có tầm nhìn dài hạn, thời gian qua, tỉnh Phú Yên đã dốc lực đầu tư nâng...
Phú Yên khai trương đường bay Hà Nội/TP Hồ Chí Minh – Tuy Hòa
Phú Yên khai trương đường bay Hà Nội/TP Hồ Chí Minh – Tuy Hòa
Ngày 22/1, tại Cảng hàng không Tuy Hòa, hãng hàng không Bamboo Airways (Tập đoàn...
TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG, NGẬP TRÀN ƯU ĐÃI CÙNG TOYOTA DŨNG TIẾN PHÚ YÊN
TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG, NGẬP TRÀN ƯU ĐÃI CÙNG TOYOTA DŨNG TIẾN PHÚ YÊN
Nhân dịp “Tưng Bừng Khai Trương” và chính thức đi vào hoạt động từ ngày...
Phú yên: Vietjet đề xuất tài trợ làm quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không Tuy Hòa
Phú yên: Vietjet đề xuất tài trợ làm quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không Tuy Hòa
Để sớm thúc đẩy kế hoạch phát triển Cảng hàng không Tuy Hòa đáp ứng nhu...
Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội lâu dài
Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội lâu dài
Trước những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý chất lượng, an toàn lao...
Phát triển Phú Yên bền vững từ các ngành kinh tế mũi nhọn
Phát triển Phú Yên bền vững từ các ngành kinh tế mũi nhọn
Trong tổng thể phát triển kinh tế của Phú Yên giai đoạn vừa qua, không khó...
Khánh thành dự án kè chống sạt lở bờ tả sông Ba
Khánh thành dự án kè chống sạt lở bờ tả sông Ba
Sáng 2/10, Ban Quản lý các dự án Đầu tư và xây dựng tỉnh tổ chức khánh...
Phú Yên quyết tâm xây dựng Tuy Hòa trở thành đô thị văn minh, hiện đại
Phú Yên quyết tâm xây dựng Tuy Hòa trở thành đô thị văn minh, hiện đại
Thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 24/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về...
Tuy Hòa: đảm bảo chỉ tiêu đất cây xanh khi xây dựng khu đô thị mới
Tuy Hòa: đảm bảo chỉ tiêu đất cây xanh khi xây dựng khu đô thị mới
Phú Yên Khi triển khai xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư, chủ đầu tư phải...
Phú Yên Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công: Mũi giáp công để phục hồi kinh tế
Phú Yên Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công: Mũi giáp công để phục hồi kinh tế
Giải ngân vốn đầu tư công đang được Chính phủ coi là 1 trong “5 mũi giáp...
Phú Yên từ 0 giờ ngày 1/8: Tạm dừng hoạt động các tụ điểm vui chơi giải trí
Phú Yên từ 0 giờ ngày 1/8: Tạm dừng hoạt động các tụ điểm vui chơi giải trí
Ngày 31/7, UBND tỉnh có Công văn 4019 gửi các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị...