Thông tin về đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú, phường 9, thành phố Tuy Hòa (đợt 1 – giai đoạn 1)

Thông cáo báo chí của UBND tỉnh cho biết, việc đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú, Phường 9, thành phố Tuy Hòa, đợt 1 – giai đoạn 1, đã có một số cơ quan thông tấn, báo chí quan tâm đưa tin phản ánh; UBND tỉnh thông tin với báo chí một số nội dung liên quan để tiếp tục cung cấp thông tin kịp thời đến bạn đọc. UBND tỉnh sẽ xử lý những bất cập, sớm giải quyết thỏa đáng cho doanh nghiệp.

Về Dự án Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú, Phường 9, thành phố Tuy Hòa, đợt 1 – giai đoạn 1 (viết tắt là Dự án)

Để từng bước cụ thể hóa Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú (giai đoạn 1), thành phố Tuy Hòa; hình thành một khu nhà ở thương mại cao cấp, có hệ thống công trình hạ tầng đồng bộ, kết nối với các dự án đang triển khai trong khu vực, đảm bảo các chỉ tiêu theo quy chuẩn xây dựng hiện hành; khai thác hiệu quả quỹ đất nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. Đồng thời, để huy động tối đa nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác, thực hiện đầu tư nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố Tuy Hòa phát triển, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú, Phường 9, thành phố Tuy Hòa, đợt 1 – giai đoạn 1; chủ đầu tư thực hiện dự án được lựa chọn thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Đơn vị tổ chức lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá là UBND thành phố Tuy Hoà. Quy mô dự án: 17 căn nhà ở biệt thự và 141 căn nhà ở liền kề. Diện tích sử dụng đất của dự án: 21.187,5m2 đất ở (ODT).

Về quá trình tổ chức đấu giá để lựa chọn chủ đầu tư

Trên cơ sở thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường trình, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện Dự án.

Triển khai thực hiện Phương án nêu trên, UBND thành phố Tuy Hòa tổ chức bán đấu giá và có Báo cáo số 584/BC-UBND ngày 18/11/2020 đề nghị UBND tỉnh công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường chưa trình UBND tỉnh công nhận kết quả đấu giá.

Để có cơ sở xem xét công nhận theo quy định, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại trình tự, thủ tục và các nội dung liên quan đến Phương án đấu giá, thực hiện đấu giá và quy định về phê duyệt kết quả đấu giá đối với dự án này. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì rà soát và báo cáo một số vướng mắc như sau:

Theo Phương án đấu giá quyền sử dụng đất (tại Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh) có một số điểm bất cập,chưa phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

-Tại mục 5.1. của Phương án đấu giá quyền sử dụng đất, có nêu về đối tượng được tham gia đấu giá như sau: “Tất cả các tổ chức kinh tế (gọi chung là người tham gia đấu giá) có đủ năng lực về tài chính và kinh nghiệm thực hiện đầu tư xây dựng dự án, không vi phạm pháp luật về kinh tế và đất đai, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 đều được tham gia đấu giá”, nhưng tại gạch đầu dòng thứ hai mục 5.1. có nêu: “doanh nghiệp liên danh với một bên góp vốn trong liên danh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá” là chưa có sự thống nhất, nội dung liên danh chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và đấu giá, vì theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 thì đối tượng nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư không có đối tượng liên danh mà chỉ có đối tượng là tổ chức kinh tế.

Tại Điều 2 và Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất không có quy định cho phép liên danh được tham gia đấu giá.

Tuy nhiên, theo Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, trong đó có dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại (nay là Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ) thì cho phép nhà đầu tư liên danh được tham gia dự thầu.

- Tại mục 5.3. của Phương án có nêu:“Văn bản chứng minh năng lực về kinh nghiệm thực hiện dự án: Người tham gia đấu giá phải có văn bản chứng minh đã hoặc đang làm chủ đầu tư thực hiện ít nhất một dự án có quy mô, tính chất tương tự; hoặc văn bản chứng minh đã hoặc đang liên danh thực hiện ít nhất một dự án có quy mô, tính chất tương tự với vai trò là người đứng đầu liên danh”. Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 và Khoản 3 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 không được đặt thêm yêu cầu, điều kiện đối với người tham gia đấu giá.

Qua kết quả đấu giá, liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Nắng Ban Mai với Công ty Cổ phần Khải Huy Quân trả giá cao nhất, tuy nhiên theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 thì liên danh không thuộc đối tượng được nhà nước giao đất thông qua đấu giá.

Từ những vướng mắc nêu trên, UBND tỉnh chưa thể công nhận kết quả đấu giá. Nhằm đảm bảo quá trình xử lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật, chiều ngày 24/12/2020, lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành, địa phương liên quan trao đổi, làm việc với liên danh Công ty Cổ phần đầu tư Nắng Ban Mai và Công ty cổ phần Khải Huy Quân để thông tin về những vướng mắc cơ sở pháp lý trong việc công nhận kết quả đấu giá và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho liên danh. UBND tỉnh mong các đơn vị chia sẻ khó khăn, vướng mắc nêu trên.

Thời gian đến, UBND tỉnh sẽ xin ý kiến hướng dẫn của bộ, ngành liên quan và tiếp tục làm việc với đơn vị liên danh Công ty cổ phần đầu tư Nắng Ban Mai và Công ty cổ phần Khải Huy Quân để sớm giải quyết những vướng mắc, bất cập việc đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú, Phường 9, thành phố Tuy Hòa.


Bài viết liên quan

Thu hồi các quyết định về Dự án Khu đô thị cao cấp Vườn Phượng Hoàng Phú Yên
Thu hồi các quyết định về Dự án Khu đô thị cao cấp Vườn Phượng Hoàng Phú Yên
Phú Yên thu hồi 3 quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư liên quan đến Dự...
Dự án SGO LA EMERA Phú Yên
Dự án SGO LA EMERA Phú Yên
Tổ hợp thương mại nghỉ dưỡng SGO La Emera Phú Yên liên danh chủ đầu tư Hải...
Lễ khởi công tổ hợp BĐS dự án SGO La Emera đẳng cấp và đắt đỏ bật nhất Phú Yên
Lễ khởi công tổ hợp BĐS dự án SGO La Emera đẳng cấp và đắt đỏ bật nhất Phú Yên
Sáng 27/03/2023 chính thức tổ chức lễ khởi công dự án SGO La Emera Phú Yên, liên...
Phú Yên dành 23.000ha dọc hai bờ sông Ba để phát triển đô thị
Phú Yên dành 23.000ha dọc hai bờ sông Ba để phát triển đô thị
Khu vực được định hướng để phát triển đô thị dọc hai bờ sông Ba Phú...
Lập quy hoạch khu đô thị 442ha tại Phú Yên, dân số gần 4 vạn người do T&T của Bầu Hiển tài trợ
Lập quy hoạch khu đô thị 442ha tại Phú Yên, dân số gần 4 vạn người do T&T của Bầu Hiển tài trợ
Lập quy hoạch thuộc phường 8, 9 Tuy Hòa và xã Hòa Trị huyện Phú Hòa với giới...
Sông cầu sớm ngăn chặn tình trạng tự ý chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp
Sông cầu sớm ngăn chặn tình trạng tự ý chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp
Theo phản ánh của người dân, hiện nay có một số trường hợp ở xã Xuân Hải...
Phấn đấu hoàn thành công trình cầu vượt đường sắt Nam Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên
Phấn đấu hoàn thành công trình cầu vượt đường sắt Nam Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên
cầu vượt đường sắt Nam TP Tuy Hòa Khu đô thị Nam TP Tuy Hòa - Nguyễn Văn Linh...
Giá đất Phú Yên sẽ tăng mạnh vào năm sau?
Giá đất Phú Yên sẽ tăng mạnh vào năm sau?
Năm 2022, tỉnh Phú Yên sau khi người dân được tiêm vaccine Covid đầy đủ và...
Đất nền vùng ven Tuy Hòa là kênh đầu tư được ưa chuộng
Đất nền vùng ven Tuy Hòa là kênh đầu tư được ưa chuộng
Bất động sản vùng ven thành phố Tuy Hòa Phú Yên là món đầu tư hấp dẫn cho...
Thẩm định đồ án Quy hoạch Khu đô thị dịch vụ ven biển thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên
Thẩm định đồ án Quy hoạch Khu đô thị dịch vụ ven biển thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên
Đồng chí Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường...
Phú Yên triển khai đồ án quy hoạch, góp phần thay đổi diện mạo đô thị Tuy Hòa mới
Phú Yên triển khai đồ án quy hoạch, góp phần thay đổi diện mạo đô thị Tuy Hòa mới
Nhiều năm gần đây, Phú Yên đặc biệt quan tâm đến việc lập, triển khai các...
Đông Hòa tập trung khắc phục sai sót cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đông Hòa tập trung khắc phục sai sót cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Để phục vụ công tác điều tra, các cơ quan chức năng đã tạm dừng các thủ...
Bất động sản Phú Yên đang dần trở lại đường đua?
Bất động sản Phú Yên đang dần trở lại đường đua?
Từ ngày 5/10 khi chính quyền tỉnh Phú Yên đang từng bước mở cửa lại du lịch...
Đất làng ven Tuy Hòa lên ngôi
Đất làng ven Tuy Hòa lên ngôi
Chưa bao giờ đất làng, đất ven thành phố Tuy Hòa Phú Yên lại lên ngôi, có giá...
Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Yên bị bắt
Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Yên bị bắt
Ông Nguyễn Chí Hiến, cựu Phó chủ tịch UBND Phú Yên bị bắt với cáo buộc sai...
Cựu Phó chủ tịch Phú Yên giải thích vụ đại hạ giá 262 lô đất
Cựu Phó chủ tịch Phú Yên giải thích vụ đại hạ giá 262 lô đất
Ông Nguyễn Chí Hiến, cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, nói...
Lễ động thổ 2 Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng tại thị xã Sông Cầu
Lễ động thổ 2 Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng tại thị xã Sông Cầu
Sáng 24/4, tại thị xã Sông Cầu, Tập đoàn Everland tổ chức Lễ động thổ Tổ...
Lộ diện danh tính ông lớn bất động sản đổ bộ vào Phú Yên
Lộ diện danh tính ông lớn bất động sản đổ bộ vào Phú Yên
Everland Group tiên phong đầu tư BĐS nghỉ dưỡng cao cấp 5-6 sao quốc tế tại Phú...
Phú Yên lập đồ án quy hoạch chung thị xã Sông Cầu gần 50.000 ha
Phú Yên lập đồ án quy hoạch chung thị xã Sông Cầu gần 50.000 ha
Thị xã Sông Cầu rộng gần 50.000 ha nằm giữa hai TP Quy Nhơn và Tuy Hoà, cách Quy...
Phú Yên: Khởi công Dự án nghỉ dưỡng cao cấp Bãi Nồm
Phú Yên: Khởi công Dự án nghỉ dưỡng cao cấp Bãi Nồm
Sáng 31/3, tại thôn Hòa An, xã Xuân Hòa (TX Sông Cầu), Công ty CP Đầu tư và kinh...
Phú Yên: Thận trọng khi mua bán, sang nhượng đất ruộng
Phú Yên: Thận trọng khi mua bán, sang nhượng đất ruộng
Thời gian gần đây, nhiều người đổ về huyện Phú Hòa thu mua đất lúa. Thấy...
Khu dân cư Hòa Lợi Residences Phú Yên
Khu dân cư Hòa Lợi Residences Phú Yên
Hòa Lợi Residences là dự án đất nền, một mặt giáp biển, tọa lạc tại xã...
Sông Cầu Phú Yên: Ra mắt 20 nền biệt thự tại Khu đô thị Vịnh Xuân Đài
Sông Cầu Phú Yên: Ra mắt 20 nền biệt thự tại Khu đô thị Vịnh Xuân Đài
Là dòng sản phẩm thuộc phân khúc sang trọng hàng đầu, 20 “siêu phẩm” đất...
Phú Yên: FLC lập quy hoạch khu đô thị hơn 390 ha
Phú Yên: FLC lập quy hoạch khu đô thị hơn 390 ha
Khu đô thị mới phường Phú Lâm và phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa rộng khoảng...
Phú Yên: điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu du lịch Cù Lao Mái Nhà
Phú Yên: điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu du lịch Cù Lao Mái Nhà
UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết...
TRẦN PHÚ GARDEN
TRẦN PHÚ GARDEN
Tọa lạc tại Bắc Trần Phú Phường 9 Tuy Hòa Phú Yên. DỰ ÁN TRẦN PHÚ GARDEN...
Tạm dừng đăng ký biến động quyền sử dụng 1.156 thửa đất: Công an Phú Yên nói gì?
Tạm dừng đăng ký biến động quyền sử dụng 1.156 thửa đất: Công an Phú Yên nói gì?
Tạm dừng đăng ký biến động quyền sử dụng 1.156 thửa đất
Tiếp tục thi công cơ sở hạ tầng các lô đất phía đông đường Hùng Vương
Tiếp tục thi công cơ sở hạ tầng các lô đất phía đông đường Hùng Vương
Ban quản lý Các dự án đầu tư xây dựng tỉnh vừa bàn giao cho Trung tâm Phát...
Thủ tướng chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất tại Phú Yên
Thủ tướng chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất tại Phú Yên
Thủ tướng Chính phủ vừa có Văn bản số 1326/TTg-NN về việc chấp thuận...
Phú Yên sẽ đuổi kịp Quy Nhơn, Nha Trang trên đường đua bất động sản?
Phú Yên sẽ đuổi kịp Quy Nhơn, Nha Trang trên đường đua bất động sản?
Thị trường Phú Yên được nhiều chuyên gia nhận định sẽ nhanh chóng bứt phá...